Paramahansa

Yogananda ji

 

 

Swami Yogananda

Pershing Square New York

 

Paramahansa Yogananda & Swami Sri Yukteswar